Cookie beleid RVC '33

De website van RVC '33 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Omgangsvormen

MISSIE

RVC '33 wil ieder lid de mogelijkheid bieden de voetbalsport te bedrijven of mensen de mogelijkheid geven een rol te laten spelen in het verenigingsleven. RVC '33 is een club waar iedereen lid van kan worden ongeacht voetbalcapaciteit en/of achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn die herkend wordt als een aantrekkelijke club om lid van te zijn of te worden. Voor de leden, vrijwilligers, donateurs en alle overige betrokkenen geldt, dat iedereen plezier moet kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in dat de vereniging hierop moet worden ingericht, waarbij respect voor en naar elkaar hoog in het vaandel staat. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers.

 

GEDRAGSREGELS 

Als elke sport heeft ook de voetbalsport haar spelregels. Spelers mogen geen hands maken en aan shirtjes trekken is verboden. De handhaving van deze spelregels is in eerste instantie voorbehouden aan de scheidsrechters. Maar er bestaat meer dan alleen opvolging en handhaving van de spelregels die op de velden van toepassing zijn.

Onze vereniging kent huisregels, maar onderschrijft ook standaard omgangsregels (sportiviteit). Daarnaast dienen we ons op een fatsoenlijke en acceptabele manier te gedragen teneinde het positief klimaat binnen RVC’33 te behouden. Daarvoor zijn gedragsregels opgesteld.

Deze gedragsregels dienen bij te dragen aan vergroting van het voetbalplezier van iedereen en dient het positieve imago van onze vereniging in de praktijk te bevestigen en te vergroten. Het document draagt bij aan het bewustwordingsproces van spelers, begeleiders (trainers, coaches, elftalleiders),ouders en supporters. We onderschrijven allemaal het belang van normen en waarden en de voorbeeldfunctie die volwassenen hierbij hebben. Er rust daarom met name bij degenen met een voorbeeldfunctie een verantwoordelijkheid de gedragsregels te bewaken.

 

MELDING ONGEOORLOOFD GEDRAG

Indien de Gedragsregels worden geschonden kan melding gedaan worden bij onze secretaris en/of voorzitter. Deze brengen advies uit aan de rest van het bestuur over mogelijke sancties en/of maatregelen jegens een of meerdere spelers van RVC ‘33, een geheel team, leider(s), trainer(s) of anderen die zich namens RVC ‘33 gedragen. Zulks naar aanleiding van wangedrag voor, tijdens of na wedstrijden, op of rond ons sportpark, op of rond het sportpark van tegenstanders of anderszins. Wangedrag in de brede zin van het woord waarbij de goede naam van RVC ‘33 in het geding komt.

Het bestuur bepaalt naar aanleiding van het advies de uiteindelijke sanctie / maatregel. RVC ‘33 kan alleen eigen leden, trainers, leiders, vrijwilligers e.d. sanctioneren. Indien een tegenstander zich misdraagt, dient op bestuursniveau contact gezocht te worden met de andere vereniging indien het RVC ’33-bestuur dit wenselijk acht.

 

VERTROUWENSCONTACTPERSONEN

RVC ‘33 wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. We doen er alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

De Vertrouwenscontactpersonen vormen voor de leden, de vrijwilligers, de ouders en het bestuur van RVC ‘33 het centrale aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan, leuk én veilig is. En blijft.

Zo adviseren en stimuleren zij RVC ‘33 om preventieve maatregelen te nemen zodat grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk voorkomen kan worden. Je kunt ook bij hen terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. De Vertrouwenscontactpersonen bieden een luisterend oor (en meer) aan degenen die zich gekwetst voelen in de ruimste zin van het woord.

 

Op dit moment functioneren de Vertrouwenscontactpersonen van de KNVB als onze contactpersonen:

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!