Contributie - RVC '33 uit Reeuwijk Dorp

Contributie

Direct naar aanmelden:
Heren Senioren            Jeugd
Dames Senioren          Donateurs

R.V.C. '33 te Reeuwijk - Dorp is al jarenlang in staat om de contributie op een (zeer) laag niveau te houden. Dit is voornamelijk te danken aan de inzet van vele vrijwilligers die betrokken zijn bij de vele activiteiten van R.V.C. '33. Zowel prestatief als ook recreatief. Deze activiteiten kosten uiteraard geld. Dit geld dient te worden opgebracht door de leden van R.V.C. '33 in de vorm van contributiebetaling. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de contributie voor het seizoen 2021-2022:  

Leeftijd op 1 januari 2021

Veld/Zaal

Bedrag in Euro

t/m 12 jaar

Veld

70

13 t/m 18 jaar

Veld

100

Vanaf 19 jaar

Veld

150

Vanaf 19 jaar

Zaal

150

Vanaf 19 jaar

Veld+Zaal

215

     
  Niet spelend lid

60

  Donateur

23


Ereleden en leden van verdiensten zijn vrijgesteld van contributie.

Betaling contributie
Voor aanvang van de competitie krijgen alle leden per mail of per post een factuur thuisgestuurd met het totaal te betalen contributiebedrag voor het komende seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzegging of wijziging van het lidmaatschap dient altijd vóór 1 juni schriftelijk te worden doorgegeven bij de ledenadministratie (Annelies Streng, Julianalaan 24, 2811 KV Reeuwijk of per mail ledenadministratie@rvc33.nl ).

Ook adreswijzigingen of wijziging van e-mailadres dienen zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie te worden doorgegeven. 
Het niet tijdig opzeggen van het lidmaatschap houdt automatisch in dat de contributie voor het gehele volgende seizoen verschuldigd blijft. Het bestuur kan in dringende gevallen, na een gemotiveerd schriftelijk verzoek van het lid, besluiten hiervan af te wijken. In ieder geval zal voor jeugdleden tot en met 18 jaar een bedrag van € 15,00 verschuldigd zijn en voor leden vanaf 19 jaar een bedrag van € 25,00 ter dekking van de door de K.N.V.B. in rekening gebrachte afdracht. Een actueel ledenbestand is nodig om een contributiefactuur via e-mail naar de leden te sturen en voorkomt onnodig werk.

Bij betaling dient het contributiebedrag te worden overgemaakt naar:
IBAN-nummer: NL25 INGB 0003 1624 49
Ten name van : Penningmeester R.V.C. '33
Onder vermelding van : Contributie seizoen  2021-2022 + Deb.nr (genoemd op de contributiefactuur).

De totale contributie voor het gehele seizoen dient vóór 1 oktober te zijn voldaan. Wanneer op 1 oktober geen contributiebedrag van een lid is ontvangen kan tot uitsluiting van wedstrijden en trainingen worden overgegaan.  Vragen over de contributiefactuur kunnen gesteld worden via penningmeester@rvc33.nl

Betaling boetes
Door de K.N.V.B. worden boetes als gevolg van boekingen van gele en/of rode kaarten in rekening gebracht bij R.V.C. '33. Deze boete kan worden verhaald op het betreffende lid. Deze ontvangt dan van R.V.C. '33 een factuur met het bedrag van de opgelegde boete. De betaling hiervan dient uiterlijk één maand na ontvangst van de toegezonden factuur te worden gedaan.

Bij betaling dient het factuurbedrag te worden overgemaakt naar:
IBAN-nummer: NL25 INGB 0003 1624 49
Ten name van : Penningmeester R.V.C. '33
Onder vermelding van : Boete + wedstrijd + naam

Wanneer uiterlijk één maand na ontvangst van de toegezonden factuur geen betaling van het betreffende lid is ontvangen kan tot uitsluiting van wedstrijden en trainingen worden overgegaan.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!