Cookie beleid RVC '33

De website van RVC '33 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Ongewenst gedrag en VOG

Aanleiding

Regelmatig lees je in de krant dat er bij verenigingen diverse vormen van ongewenst gedrag heeft plaats gevonden. Als vereniging moet je zo iets niet willen. De NOC*NSF heeft daarom gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld die door alle landelijke sportbonden zijn onderschreven. De onderstaande regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

 

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waar de sporter zich veilig voelt;
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel;
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter;
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten;
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten;
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt zoals de kleedkamer of de hotelkamer;
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt is de begeleider verplicht met de personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitvoeren;
 • De begeleider zal de sporter geen (immateriële) vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan;
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken;
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Omdat we als vereniging de veiligheid van onze (jeugd)leden belangrijk vinden gaan we met ingang van het seizoen 2019-2020 (gefaseerd) werken met verplichte VOG’s. De VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers. En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij onze vereniging kunnen uitoefenen.

 

De personen voor wie de Verklaring Omtrent Gedrag in ieder geval zal gelden:

 • Het bestuur
 • Vrijwilligers en commissies betrokken bij de jeugd
 • De trainers, assistent trainers en verzorgers
 • De leiders/begeleiders van alle elftallen
 • De (jeugd)scheidsrechters binnen onze vereniging
 • Indien van toepassing: vrijwilligers niet vallende onder bovenvermelde categorieën

 

RVC ’33 heeft zich middels het opstellen van gedragsregels kunnen aanmelden bij de Regeling Gratis VOG van NOC*NSF. Het proces van aanvragen van een VOG dient door de aanvrager zelf gedaan te worden nadat RVC ’33 een vooraf ingevulde aanvraag heeft klaargezet. De aanvraag zelf is kosteloos.

De afgegeven VOG dient in het bezit van RVC ’33 te komen.

Vertrouwenspersoon

Op dit moment functioneren de Vertrouwenscontactpersonen van de KNVB als onze contactpersonen. Hieronder de contactgegevens:

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!